Erä- ja luonto-oppaasi

CPR & AED

Emergency First Response CPR & AED (elvytyskurssi)

Emergency First Response kurssilla opitaan elvyttämisen perustaidot. Lisäksi tutustumme defibrillaattorin käyttöön elvytyksessä.

Kurssilla harjoitellaan seuraavia taitoja:

1. Tilannearvio
2. Suojainten käyttö
3. Ensiarviointi
4. Aikuisen paineluelvytys
5. Aikuisen painelu-puhalluselvytys
6. Aikuisen elvytys ja AED-laite
7. Lapsen elvytys ja AED-laite
8. Vauvan elvytys
9. Tukehtumaisillaan oleva aikuinen ja lapsi
10. Tukehtumaisillaan oleva vauva

Kurssin kesto on noin 4 tuntia ja 2 tuntia itseopiskelua.


EFR ensiapukurssit ovat voimassa 24 kuukautta. Kursseja voi uusia käymällä kuhunkin kurssiin liittyvän kertauskurssin

Luo kotisivut ilmaiseksi! Tämä verkkosivu on luotu Webnodella. Luo oma verkkosivusi ilmaiseksi tänään! Aloita